Oxylife van AXA: een nieuwe manier om uw spaargeld te beheren

Sterke punten van dit product

 •  drie levensverzekeringen in één contract
 •  vrijheid: u wilt de mogelijkheid en vrijheid hebben om uw spaargeld via een formule op maat te beheren.
 •  transparantie: u wilt een duidelijk en transparant inzicht in de samenstelling en de evolutie van uw contract .
 •  hefboomeffect: u bent bereid om risico’s te nemen, teneinde een hefboomeffect te creëren dat het rendementspotentieel van uw belegging in oxylife invest kan helpen opkrikken. U weet dat de rendementsvooruitzichten onvoorspelbaar zijn.
 •  evolutie: uw levensomstandigheden evolueren. De markt is voortdurend in beweging. En uw contract?

De afgelopen jaren hebt u een aardige som gespaard. Of u hebt onlangs wat geld geërfd. En met dat geld wilt u voorzichtig omspringen. Daarom zoekt u een flexibele manier die het toelaat om veiligheid en/of rendementsvooruitzichten te combineren.

Niet mogelijk denkt u? Sparen brengt vandaag immers niet veel meer op. U hebt dus behoefte aan iets nieuws.

Dan kan oxylife misschien iets voor u zijn.

 

oxylife, de mogelijkheid om veiligheid en/of rendement te combineren

Oxylife biedt de mogelijkheid om uw spaargeld doelgericht te beheren. En dat in overeenstemming met uw financiële middelen, levensstijl en behoeften. Oxylife biedt immers een antwoord op de volgende vragen:

 • Kan ik mijn spaargeld geheel of gedeeltelijk beschermen? En weet ik op voorhand hoeveel interest mijn oorspronkelijke storting zal opbrengen?

Dat kan zeker, dankzij oxylife secure, een tak21 spaarverzekering. Elke storting in oxylife secure, na aftrek van taks en instapkosten, geniet een gewaarborgde rentevoet. Bovenop deze rentevoet kan een jaarlijkse variabele winstdeling worden toegekend.

Bovendien biedt oxylife secure een kapitaalgarantie. Concreet betekent dit dat uw nettospaarreserve, met inbegrip van de gekapitaliseerde intresten en de toegekende winstdelingen, beschermd is.

 • Kan ik kiezen voor een vaste opbrengst op een welbepaald ogenblik?

Ook dat is mogelijk, met oxylife opportunity, een tak23 beleggingsverzekering waarop gedurende bepaalde periodes kan worden ingeschreven. Van bij de start van uw oxylife opportunity verzekering weet u hoeveel uw belegging u op de vervaldag gegarandeerd zal opbrengen. Ook uw startkapitaal is op diezelfde datum opnieuw beschikbaar.

 • Kan ik, door met een deel of het geheel van mijn kapitaal meer risico te nemen, mijn rendementsvooruitzichten opkrikken?

Ja, met oxylife invest, een tak23 beleggingsverzekering die toegang geeft tot een evenwichtig gamma interne beleggingsfondsen. Uw spaargeld is dan niet beschermd. Het wordt immers aan de marktevolutie blootgesteld. In gunstige marktomstandigheden kan dat inderdaad hogere winstvooruitzichten bieden. In minder goede tijden kan uw kapitaal ook negatief evolueren.

Geïnteresseerd in één, twee of drie van deze verzekeringen? Dan is oxylife wellicht iets voor u. In overleg met uw verzekeringstussenpersoon kunt u oxylife secure, oxylife opportunity en oxylife invest namelijk in één enkel verzekeringscontract combineren.

Eigenschappen

Oxylife (infofiche) is een levensverzekeringscontract van AXA Belgium nv dat u toelaat tot drie verzekeringen in één contract te combineren:

 • Oxylife secure een tak21 spaarverzekering van AXA Belgium. Uw verzekeringstussenpersoon vertelt u graag hoeveel de gewaarborgde rentevoet van oxylife secure momenteel bedraagt.
 • Oxylife opportunity een tak23 beleggingsverzekering van AXA Belgium. Oxylife opportunity wordt op regelmatige tijdstippen tijdelijk aangeboden. Momenteel is er geen oxylife opportunity aanbod. Raadpleeg regelmatig deze pagina. Uw kapitaal is op de einddatum opnieuw beschikbaar, behoudens in gebreke blijven of faillissement van AXA Bank Europe nv recht. Raadpleeg ook het beheersreglement van het lopende oxylife opportunity aanbod (voor zover beschikbaar).
 • Oxylife invest, een tak23 beleggingsverzekering van AXA Belgium.

Via oxylife invest belegt u in interne tak23 fondsen van AXA Belgium. U kunt de evolutie van de interne oxylife fondsen volgen in de financiële pers of in de Fundfinder. Het beheersbeleid van deze fondsen is beschreven in het Beheersreglement.

Noot: Voor de tak23 beleggingsverzekeringen, d.w.z. oxylife opportunity en oxylife invest, draagt u, als intekenaar, het volledige risico van de verrichting.

Voor meer informatie, raadpleeg de ‘oxylife’ infofiche of kom even bij ons langs


Download de Financiële infofiche