Melis-DeBo bvba

Financïele Dienstverlening op maat

Melis-DeBo bvba
Hingenesteenweg 39/0101 - 2880 BORNEM
Telefoon: 0486/62.49.99
E-mail: bornem@melis-debo.be

Pension plan: fisc, free en focus.

extra pensioenopbouw

  • opbouw van een extra pensioen bovenop uw wettelijk pensioen
  • eventueel met 30% fiscaal voordeel per jaar
  • met mogelijkheid tot extra bescherming bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

pension plan omvat drie formules: fisc, free en focus.

Ze bieden u de mogelijkheid om in één en hetzelfde contract tak21 en tak23 te combineren:

• een tak21 spaarverzekering = luik secure
• een tak23 beleggingsverzekering = luik invest.

Afhankelijk van uw behoeften kiest u eerst de formule die het beste bij uw persoonlijke doelstelling past. Indien gewenst, bepaalt u daarna het percentage dat u in het luik secure en/of invest wenst te beleggen. Dat kan gaan van 0% tot 100%.

Pension plan fisc, pension plan free en pension plan focus zijn levensverzekeringen naar Belgisch recht, ontwikkeld en gecommercialiseerd door AXA Belgium nv, een Belgische verzekeringsmaatschappij.

  • De stortingen in het luik secure van uw pension plan contract genieten een gewaarborgde rentevoet. Het opgebouwde kapitaal is beschermd.
  • De stortingen in het luik invest van uw pension plan worden belegd in de interne pension plan fondsen die u bij de start van uw contract kiest. Als intekenaar draagt u het financiële risico van de verrichting.

 

1112
1113

 

BESCHERMING VAN DE KLANT

Is dit misschien iets voor u? Ga dan langs bij uw verzekeringstussenpersoon voor meer inlichtingen of een vrijblijvende offerte. Hij staat te uwer beschikking en zal nagaan of het product voor u geschikt is, rekening houdend met uw kennis en ervaring op het vlak van beleggen. Indien hij advies geeft, zal hij er bovendien over waken dat het product aan uw beleggingsdoelstellingen beantwoordt en met uw financiële beleggingsdoelstellingen overeenstemt.

Indien nodig kunt u een beroep doen op onze dienst Customer Protection (Vorstlaan 25 te 1170 Brussel, e-mail:customer.protection@axa.be). Indien de voorgestelde oplossing u niet bevalt, kunt u terecht bij de Ombudsdienst Verzekeringen, De Meeüsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as). U hebt altijd de mogelijkheid om de tussenkomt van een rechter te vragen.

Algemene voorwaarden

pension plan fisc pension plan free pension plan focus

FINANCIELE INFOFICHES Raadpleeg de respectieve financiële infofiches alvorens een pension plan contract af te sluiten.
pension plan fisc pension plan free pension plan focus

Raadpleeg ook: