VAPZ: een comfortabel pensioen met onmiddellijke voordelen!

02A157ER

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is een ideale oplossing om een aanvullend pensioen op te bouwen, belastingvoordeel te genieten en de sociale bijdragen te verminderen.

Dit aanvullend pensioen zorgt voor:

  • aantrekkelijk rendement
  • aanzienlijk belastingvoordeel
  • minder sociale bijdragen
  • fiscaal aantrekkelijk stelsel

Financiële voordelen

U geniet een aanzienlijk fiscaal voordeel, want de stortingen zijn volledig aftrekbaar als beroepskosten waardoor ook de sociale bijdragen verlagen.

Bovendien is er geen taks op de premies, enkel een taks van 9,25 % op de bijdragen voor arbeidsongeschiktheid.

Het VAPZ is ook heel flexibel en biedt de mogelijkheid om, op elk moment, de begunstigde(n), de dekking overlijden of arbeidsongeschiktheid en het bedrag gestort in het VAPZ (ieder jaar geplafonneerd) aan te passen.

U kan ook uw gezin te beschermen door een aanvullende overlijdensverzekering af te sluiten, aan een competitief tarief.

Het VAPZ biedt bovendien een aanvullende verzekering voor arbeidsongeschiktheid die voorziet in een vervangingsinkomen bij ziekte of ongeval. De bijdragen worden toegevoegd aan de VAPZ-bijdragen en kunnen eveneens als beroepskosten worden afgetrokken.

En als toemaatje kan het VAPZ-contract dienen voor het verwerven, bouwen of verbouwen van een woning gelegen in de Europese Economische Ruimte.

Een oplossing op maat, voordelig op lange termijn, met onmiddellijk voordeel!

Wenst u dit jaar nog maximaal te genieten van deze fiscale voordelen? Aarzel niet  bel ons op het telefoonnummer 0486/62.49.99. Uiteraard mag u steeds een e-mail versturen naar bornem@melis-debo.be